<

Alt-violist

Toen ik voor het eerst bij Monica kwam was ik 10 jaar solo- altviolist bij Holland Symfonia en hield ik mij intensief met kamermuziek bezig. Gedurende de ganse tijd heb ik mij verder ontwikkeld als altviolist. Echter had ik vaak, door concentratieverlies op cruciale momenten en een te kritische zelfbeoordeling, een ervaring van onderprestatie en een gevoel van afstand tot de muziek.

Ook op proefspelen leidde een overkritische houding ertoe dat het mij niet lukte mij als musicus te tonen.

De sessies bij Monica hebben een grote verandering teweeggebracht. Haar feilloze intuïtie, oprechte betrokkenheid en uiterst fijnzinnig muzikaal gevoel hebben. gepaard met haar begaafdheid als coach, tot tastbare resultaten geleid. Vanuit haar werkwijze is het essentieel gebleken de muziek en de muzikale expressie centraal te stellen en een altviooltechnische benadering los te laten. 

Daartoe heeft Monica concrete hulpmiddelen en ik heb geleerd te vertrouwen in het proces dat zij aanbiedt. Woorden als authenticiteit, oprechtheid en individualiteit zijn hierbij geen loze begrippen. Haar werkwijze heeft geleid tot meer innerlijke rust en een groter bewustzijn. Een gegroeid vertrouwen in de eigen kwaliteiten en een zoektocht naar expressie hebben geleid tot meer betrokken studeren en een grotere voldoening bij concerten.

Ook op het vlak van proefspelen heb ik concrete resultaten geboekt. Afgelopen seizoen was ik succesvol bij verschillende proefspelen en heb in december een plek als plaatsvervangend solo-atviolist bij het Koninklijk Concertgebouworkest gekregen.