<

Trompettist

Er is een groter bewustzijn ontstaan door de tastzin te verleggen, waardoor ik me minder fixeer op zaken die me eigenlijk afhouden van het vrij musiceren zoals bijvoorbeeld onzekerheid, het verstorende denken en in zekere zin ook faalangst.

Gevoel en spel zijn niet altijd in overeenstemming met elkaar waardoor het ego er soms tussen komt te zitten...kortom; conflict. En dat is zeker niet bevorderlijk voor mijn spel. Ik vond het heel verhelderend en goed om te ervaren dat juist door je daar weer beter bewust van te worden er een veel diepere laag bij komt.